Tjenester

Konstruksjonsteknikk

Vi har bred erfaring i prosjektering av de fleste typer bygg: Næringsbygg, helsehus, flerbrukshaller, svømmehaller, industrihaller, skoler, barnehager og leilighetsbygg.

Vi kan tilby byggeteknisk rådgivning for alle typer konstruksjoner og i alle faser av et byggeprosjekt. NOKR har sentral godkjenning for konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3:

  • Detaljprosjektering av stål, betong og tre
  • Prefabrikerte betongelementer
  • Spesialkompetanse på massivtre
  • Statiske beregninger
  • Beregningsrapporter
  • Anbudsdokumenter og beskrivelse etter NS3420
  • Tilstandsanalyser av eksisterende konstruksjoner
  • Bruprosjektering
  • Støttemurer og kulverter
  • Rådgiving i forprosjekt og tidligfase

Det er en viktig del av vår jobb å optimalisere konstruksjonene vi prosjekterer. Med redusert materialforbruk og gode løsninger er det vårt bidrag til en bærekraftig bransje.

Uavhengig kontroll konstruksjonssikkerhet

Norsk Konstruksjonsrådgivning AS påtar seg uavhengig kontroll innenfor konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 3 for prosjekterende så vel som utførende.

Geoteknikk tiltaksklasse 1

Geoteknikk tiltaksklasse 1 representerer enkle og oversiktlige grunnforhold hvor geoteknisk prosjektering ofte faller under konstruksjonssikkerhet. Norsk Konstruksjonsrådgivning AS er sentralt godkjent for geoteknisk prosjektering tiltaksklasse 1. Utover dette har vi et godt nettverk i bransjen, hvor vi spiller på de beste konsulentene i geoteknikkfaget.

Vi vil gjerne høre fra deg!