Bærekraft og miljø

 

 

 

 

 

Våre bærekraftige prinsipper

Energi- og ressursbevissthet

Vi forplikter oss til å redusere energiforbruket og minimere vårt avtrykk på naturen. Dette inkluderer bruk av energieffektive materialer og teknologier samt reduksjon i bruken av ikke-fornybare ressurser. Vi har derfor nisjekompetanse innen alternativ armering som kan erstatte vanlig armering laget av stål med basaltarmering eller basaltfiber.

Bærekraftig planlegging og design

Vi samarbeider tett med våre klienter for å innlemme bærekraftige prinsipper i hvert trinn av planleggings- og designprosessen. Dette inkluderer vurdering av materialbruk, dimensjoner og mulighet for å tenke alternativt til tradisjonelle byggematerialer og arbeidsmetoder.

Ansvarlig avfallshåndtering

Vi fokuserer på å minimere avfall og fremme gjenvinning og gjenbruk av materialer. Dette reduserer ikke bare miljøavtrykk, men kan også redusere kostnader. Blant annet er vi med på forskingsprosjekt hvor det sees på utstrakt bruk av knust betong som tilslag.

Støtte til samfunnet

Engasjement i lokalsamfunn

Vi er opptatt av å styrke de samfunnene vi jobber i. Gjennom samarbeid og deltakelse i lokale initiativer, gir vi tilbake til samfunnet og styrker båndene til menneskene som bor der. Vi bidrar derfor ved å sponse blant annet barneidrett i lokalsamfunnet.

Ved å velge NOKR som din partner, er du med på å støtte en visjon om en mer bærekraftig fremtid. Vi ser frem til å samarbeide med deg for å realisere ditt prosjekt på en måte som er både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig.

Ta kontakt med oss i dag for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste bærekraftige byggeprosjekt! Se også våre prosjekter hvor vi jobber hver dag for mer bærekraftige løsninger.