Renseanlegg for settefisk Tjuin

Detaljprosjektering av renseanlegg for SalMars nye settefiskanlegg på Tjuin i Steinkjer kommune. Smoltanlegget har en samlet kapasitet på 20 millioner smolt per år / 4000 tonn. Renseprosessen gjøres ved hjelp av bio-reaktorer for denitrifisering av fiskeslammet. Renseanlegget har et fotavtrykk på ca. 1600m2 og består ulike betongkonstruksjoner over- og under bakkenivå som bla. sjøvannsinntak, slamtank/buffertank, 13 plass-støpte betongkar med bioreaktorer, fiskesperre, slambehandling, drift/kontorfasiliteter, gangbru tilknyttet smoltanlegget med visningskorridor over rensearealet, div. kranbjelker mm. Konstruksjonene varierer fra ca. 6m under bakkenivå, til takplan på ca. 11m over bakkenivå. Vanntette betongkonstruksjoner.

 

Bygget er direktefundamentert på utskiftede masser, og har et bæresystem hovedsakelig av prefabrikkerte betongelementer. Overhalla Betongbygg AS prosjekterte egen leveranse av betongelementene. NOKR hadde ansvar for global statikk, prosjektering av alle plass-støpte konstruksjoner, div. stålkonstruksjoner og kraner, tett oppfølging byggetid, samt samlemodell og koordinering av alle fag.

  • Byggherre:: SalMar ASA
  • Gjennomføringsår:: 2022-2023
  • Kunde:: SalMar ASA

Vi vil gjerne høre fra deg!