Sjøgata Levanger

Boligbygg med 19 leiligheter og P-kjeller. Bygget ligger i sjøkanten og bygges med vanntett P-kjeller. Fundamenteres på rammede betongpeler. Bygget oppføres med plasstøpt kjeller og dekker. Skillevegger i betong.

For mer informasjon:

https://sjogata-brygge.no/

  • Byggherre:: Stiklestad Eiendom
  • Prosjektkostnad/areal:: 50 mill/3000m²
  • Gjennomføringsår:: 2022-2023
  • Kunde:: Grande Entreprenør

Vi vil gjerne høre fra deg!