Sandbukta-Moss-Såstad

Bistår Structor med 3.partskontroll av prosjekteringsmaterialet for konstruksjoner på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Prosjektet omfatter 10,3 km med nytt dobbeltspor med 2 fjelltunneler, ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 m, ca 35 broer/konstruksjoner og kompliserte grunnforhold i kvikkleire. 

 

Se for øvrig mer info på Bane NOR sin hjemmeside:

https://www.banenor.no/prosjekter/alle-prosjekter/nytt-dobbeltspor-sandbukta-moss-sastad/

  • Byggherre : Bane NOR
  • Gjennomføringsår: 2021-2024
  • Kunde: Structor AS

Vi vil gjerne høre fra deg!