Ewos Cargill – Tankfundament

Prosjektering av fundament til en lagertank for oppbevaring av ensilasje. Diameter på tank = 6,4 m. Høyde = 18,5m. Lagret volum = 450m³. NOKR sin rolle var utarbeidelse av statiske beregninger på konstruksjonen og arbeidstegninger til tankfundament. Dimensjonering av innfesting, samt detaljtegning av boltegrupper og innfestingsmetode.

  • Byggherre: Ewos Cargill
  • Prosjektkostnad: 8 000 000
  • Gjennomføringsår: 2019

Vi vil gjerne høre fra deg!