Gassanlegg Tjuin

Prosjektering av fundamenter til Nippon Gases sin luftgassfabrikk på Tjuin i Malm. Her skal det monteres prosessutstyr som har strenge krav til differensialsetninger og derfor blir store deler av fundamenteringen pelet ned til fjell. De høyeste konstruksjonene ruver over 30 m over bakkenivå.

NOKR har god kompetanse på prosjektering av pelede betongkonstruksjoner og har flere referanseprosjekter på cv’en til ansatte i selskapet.

Les mer på
https://nippongases.com/no/kampanjer/ny-luftgassfabrikk

  • Byggherre: Nippon Gases Norge
  • Prosjektkostnad: 200 mill kr
  • Gjennomføringsår: 2019-2020

Vi vil gjerne høre fra deg!