Marøystrand Innovasjonssenter

Kombinert næringsbygg med produskjonsarealer, lagerlokaler, kantine, garderobe og kontorer.

Oppført i prefabrikerte betongelementer. NOKR hadde ansvar for global statikk samt fundamentering.

  • Byggherre:: Paulsen og Williksen AS
  • Prosjektkostnad/areal:: 120 millioner/5200m²
  • Gjennomføringsår:: 2023
  • Kunde:: Birger Pedersen AS

Vi vil gjerne høre fra deg!