E39 – Staurset – Stormyra

Kontroll av prosjekteringsmaterialet for 4 brukonstruksjoner på delstrekningen Staurset – Stormyra på E39. Kontrollen utføres iht. Statens Vegvesens håndbok N400, kontrollgrad III. Prosjektet skal utføres tegningsløst, slik at det er utført modellbasert prosjekteringskontroll. Kontrollerte konstruksjoner:

 

K31 – Kårøydalsvegen undergang – 12m vegkulvert.

K34 – Skardbekkbrua – 30m spennarmert betongbru.

K35 – Barhalsbekken kulvert – 50m lang kulvert for bekkeløp under E39.

K37 – Grønsetelva kulvert – 9m vegkulvert.

  • Byggherre: Vegdirektoratet / Statens Vegvesen
  • Gjennomføringsår: 2023
  • Kunde: Structor AS

Vi vil gjerne høre fra deg!