Biokraft GasUprade og Liquefaction

Utvidelse av anlegget til Biokraft på Skogn i Levanger kommune. Gas Upgrade og Liquefaction består av kjøresterke dekker opplaget på betongpeler, stålkjernepeler og betongvegger ut i sjøen.  Det er også utført renovasjon av Maskinhuset til Biokraft. 

  • Byggherre: Biokraft AS
  • Gjennomføringsår: 2021-2022
  • Kunde: Grande Entreprenør AS

Vi vil gjerne høre fra deg!