Norsk konstruksjons rådgivning

Kvalitet i alle ledd

Norsk Konstruksjonsrådgivning AS er et nyetablert og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen faget byggeteknikk. Med til sammen nesten 40 års erfaring fra byggebransjen ble NOKR etablert våren 2019 med et mål om å drive et konsulentfirma som fokuserer på kvalitet og forutsigbar fremdrift for kunde. Ved å levere riktig kvalitet til riktig tid skal vi være en foretrukket rådgiver for våre kunder.

Vi har bred erfaring i prosjektering av de fleste typer bygg: Næringsbygg, helsehus, flerbrukshaller, svømmehaller, industrihaller, skoler, barnehager og leilighetsbygg. Vårt satsningsområde ligger hovedsakelig innenfor dette segmentet, men vi har også erfaring fra prosjektering av broer og marine konstruksjoner. Det skal i tillegg gjøres store investeringer på offentlig infrastruktur i årene som kommer, så det vil være et naturlig satsningsområde for oss.

Bygge- og anleggsbransjen er i endring og den teknologiske utviklingen går fort. NOKR skal være fremoverlente faglig og teknologisk, og vi skal være i front når det gjelder bruk av programvare. Det er et mål for oss at også kunden skal få høste resultater av dette.

Skulle vi møte problemstillinger vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om, vil vi kontakte ledende fagmiljøer eller andre firma innenfor de aktuelle fagområdene for å sikre en best mulig løsning på problemet.

For å sikre kvalitet skal NOKR være ærlige på sin tidshorisont og gi kontinuerlige oppdateringer på status i tidsplanen. Dersom prosjektet har en stram fremdriftsplan skal gjennomføringen planlegges i samarbeid med kunde slik at prosjektets og våre egne milepæler med sikkerhet kan nås. Før oppstart av alle prosjekter skal det gjennomføres en kontraktsforhandling som sikrer forståelse for hva som skal leveres.

Vi kan tilby byggeteknisk rådgivning for alle typer konstruksjoner og i alle faser av et byggeprosjekt. Ta en kikk under «Tjenester» for en nærmere oversikt over hva vi kan tilby.

Vi tar gjerne en utfordring, prøv oss!

hero_03
hero_06
about

Vår visjon

Norsk Konstruksjonsrådgivning AS sitt mål med å være en uavhengig aktør er å unngå "silokulturen" som har oppstått i bransjen. Ved å knytte til seg foretrukne samarbeidspartnere fra andre foretak skaper det et skarpere formelt samarbeid. Dette mener vi kommer både kunde og prosjektdeltagere til gode. Med gode og fleksible forretningsmodeller skapes en forutsigbar prosjektgruppe.

 

Vår visjon er å være foretrukken forretningspartner til enhver tid.

Vårt mål er å ha fornøyde kunder under gjennomføringen og ved prosjektets slutt.

 

For å stå støtt i markedet er NOKR avhengige av sitt gode navn og rykte. Ansatte i NOKR skal alltid være stolte av sine leveranser.

Forretningsidé

Norsk Konstruksjonsrådgivning AS skal alltid levere kvalitet i sine oppdrag. Det er ikke noe som heter «godt nok». Leveranser skal være i henhold til avstemt kvalitet. Vi skal til enhver tid forvisse oss om hva kunden ønsker før prosjektet starter. Faglig tyngde, vilje til å imøtekomme kunden og oppdatert teknologi er det vi markedsfører oss med.

Ved å sørge for at vi til enhver tid har ressurser til å kunne gjennomføre våre prosjekter strukturert, ryddig og til avtalt tid vil kundene våre ønske å benytte oss ved neste anledning. For å kunne levere kvalitet i alle ledd er man avhengig av tilstrekkelig tid til å gjennomføre prosjekter. Vår erfaring er at for stor arbeidsmengde medfører feil på leveranser. Vårt innsalg til kunder vil være at vi skal levere kvalitet og at vi er opptatt av at våre referanser skal være gode. Dersom vi ikke har tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre et prosjekt må vi dessverre takke nei på grunn av at kvalitet er viktig for oss. Våre referanser skal være eksepsjonelle.

 

Vi vil gjerne høre fra deg!